Skip navigation

Zadanie 10

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

W którym z przypadków nie ma potrzeby stosowania baz danych na szeroką skalę?

Answers

System obsługi kont bankowych.

Rejestr wydatków domowych.

System rejestracji pacjentów w poradniach specjalistycznych.

System obsługi rezerwacji biletów lotniczych.

Opinia zwrotna