Skip navigation

Zadanie 16

Zadanie 16

Otwórz tabelę Sprzedawcy w Widoku arkusza danych.

Zmień szerokość pola (kolumny) Nazwisko na 15.