Skip navigation

Zadanie 20

Zadanie 20

Utwórz kwerendę pobierającą dane z tabeli Artykuły - pola: Nazwa artykułu, Data sprzedaży, Cena sprzedaży oraz Liczba.

Kwerenda pokaże rekordy w których Data sprzedaży jest późniejsza niż 1 stycznia 2015 r. oraz liczba artykułów jest równa 3.

Uruchom kwerendę. Sprawdź czy kwerenda pokazuje 8 rekordów.

Zamknij kwerendę, zapisz ją pod nazwą Sprzedaż.