Skip navigation

Zadanie 15

Zadanie 15

Otwórz tabelę Klienci w Widoku arkusza danych.

Posortuj tabelę dla pola Nazwisko rosnąco.

Zamknij tabelę, zapisz wprowadzone zmiany.