Skip navigation

Zadanie 22

Zadanie 22

Otwórz kwerendę Prowizja w Widoku arkusza danych.

Pole tabeli Prowizja posortuj malejąco.

Zamykając kwerendę zapisz wprowadzone zmiany.