Skip navigation

Zadanie 31

Zadanie 31

Korzystając z kreatora formularzy utwórz formularz kolumnowy, pobierający dane z tabeli Artykuły, zawierający pola:

  • Nazwa artykułu.
  • Data sprzedaży.
  • Cena sprzedaży.
  • Liczba.

Zamknij formularz.