Skip navigation

Zadanie 46

Zadanie 46

Zmień podgląd wydruku raportu Sprzedawcy na Widok projektu.

W sekcji ID Sprzedawcy - stopka usuń pole tekstowe: ="Suma dla " & "'ID Sprzedawcy' = " & " " & [ID Sprzedawcy] & " (" & Policz(*) & " " & IIf(Policz(*)=1;"rekord szczegółowy";"rekordy szczegółowe") & ")".

Usuń wszystkie pola w sekcji Szczegóły. Zmniejsz rozmiar tej sekcji.

Etykietę Suma i pole tekstowe pokazujące sumę wartość pola Liczba przesuń tak, aby widoczne były w środkowej części raportu.