Skip navigation

Zadanie 7

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Która z osób jest odpowiedzialna za odzyskanie danych po uszkodzeniu pliku lub awarii systemu operacyjnego?

Answers

Provider, dostawca Internetu.

Konsultant projektanta bazy wraz z projektantem bazy danych.

Użytkownik bazy danych.

Administrator bazy danych.

Opinia zwrotna