Skip navigation

Zadanie 32

Zadanie 32

Korzystając z kreatora formularzy utwórz formularz (arkusz danych), pobierający dane z tabeli Sprzedawcy - pola:

  • Imię.
  • Nazwisko.

oraz z tabeli Artykuły, zawierający pola:

  • Nazwa artykułu.
  • Data sprzedaży.
  • Cena sprzedaży.
  • Liczba.

Zamknij formularz.