Skip navigation

Zadanie 43

Zadanie 43

Wydrukuj pierwszą stronę raportu Artykuły po pliku pdf.

Zapisz plik na pulpicie, w folderze Moduł S1.

Zamknij raport.