Skip navigation

Zadanie 48

Zadanie 48

Wydrukuj raport Sprzedawcy do pliku pdf.

Zapisz plik na pulpicie, w folderze Moduł S1.

Zamknij projekt raportu, zapisz wprowadzone zmiany.