Skip navigation

Zadanie 49

Zadanie 49

Wykorzystują kreator utwórz raport pobierający dane z kwerendy Podsumowanie.

Raport zawierać będzie pola Nazwisko i Wartość.

Dane pogrupowane dla pola Nazwisko pokazywać będą sumę pola Wartość.

Zamknij raport.