Skip navigation

Zadanie 29

Zadanie 29

Utwórz kwerendę pobierająca z tabeli Sprzedawcy - pola: Imię, Nazwisko oraz z tabeli Artykuły - pola: Nazwa artykułu, Liczba.

Kwerenda pokaże rekordy w których imię sprzedawcy rozpoczyna się literą A, liczba artykułów jest większa od 3 i mniejsza od 6.

Rekordy będą posortowane w kolejności rosnącej dla pola Nazwisko.

Sprawdź, czy kwerenda pokazuje 3 rekordy.

Zamknij kwerendę, zapisz jako: Imię na A.