Pomiń nawigację

B1 - ECDL/ICDL Podstawy pracy z komputerem

Moduł B1 ECDL/ICDL - Podstawy pracy z komputerem wymaga od Kandydata umiejętności pracy z komputerem, zarządzania plikami i bezpiecznego przechowywania danych.

Aby zaliczyć ten moduł Kandydat musi posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • Podstawowych umiejętności i użytkowania komputerów.
 • Zmian parametrów systemu operacyjnego.
 • Tworzenia dokumentów tekstowych i ich wydruków.
 • Kompresji i dekompresji danych.
 • Sieci komputerowych.
  • Ochrony przed złośliwym oprogramowaniem.

  Pytania są zgodne z ECDL/ICDL - Podstawy pracy z komputerem, Moduł B1, Sylabus wersja 1.0

  Plik ten dostępny jest na witrynie ECDL.

  Pobierz spakowany plik Moduł_B1.zip, rozpakuj go na Pulpicie.

  Wszystkie utworzone pliki zapisuj w tym folderze. Kolejność wykonywanych zadań jest istotna, jeżeli nie potrafisz go wykonać naciśnij przycisk Pokaż.

  Egzamin składa się z 20 pytań teoretycznych i 16 zadań praktycznych. Czas trwania egzaminu wynosi 45 min.

  Aby umożliwić kandydatom sprawdzenie wiedzy teoretycznej i nabycie umiejętności posługiwania się komputerem dostępnych jest 40 pytań teoretycznych i 25 zadań praktycznych.

  Wszystkie zrzuty ekranu wykonano w systemie operacyjnym Windows 11.