Pomiń nawigację

Zadanie 29

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Szybkość transferu danych w sieci mierzona jest w:

Odpowiedzi

bps (bity na sekundę), kbps (kilobity na sekundę), mbps (megabity na sekundę).

Bps (bajty na sekundę), kBps (kilobajty na sekundę), MBps (megabajty na sekundę).

kB (kilobajty), MB (megabajty), GB (gigabajty).

kHz (kiloherce), MHz (megaherce), GHz (gigaherce).

Informacja zwrotna