Pomiń nawigację

Zadanie 39

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

EULA (ang. End User Licence Agreement - umowa licencyjna użytkownika końcowego):

Odpowiedzi

Daje użytkownikowi końcowemu wyłączne prawo kopiowania i sprzedawania oprogramowania innym użytkownikom.

Daje użytkownikowi końcowemu prawo kopiowania i sprzedawania oprogramowania innym użytkownikom.

Niezaakceptowanie umowy licencyjnej umożliwia dowolną, zgodną z prawem modyfikację programu.

Zaakceptowanie jest warunkiem niezbędnym, do zgodnego z prawem, wykorzystywania programu. W EULA znajdują się informacje, w jakim zakresie użytkownik może używać programu oraz jakie przysługują mu prawa.

Informacja zwrotna