Pomiń nawigację

Zadanie 30

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Sieć komputerowa ograniczająca się do komputerów w np. firmie lub organizacji to:

Odpowiedzi

MAN (ang. Metropolitan Area Network).

Internet.

Intranet.

WAN (ang. Wide Area Network).

Informacja zwrotna