Pomiń nawigację

Zadanie 36

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Bezpieczne hasło, zabezpieczające dostęp do poczty e-mail powinno:

Odpowiedzi

Być łatwe do zapamiętania, bo jego zapomnienie uniemożliwia dostęp do poczty elektronicznej.

Powinno składać się z liter, cyfr i znaków specjalnych, nietworzących ciągu logicznego.

Powinno być jednakowe dla wszystkich członków rodziny, co ułatwia przypomnienie hasła w przypadku jego zapomnienia.

Powinno składać się z imienia, daty urodzenia lub innych informacji, łatwych do zapamiętania.

Informacja zwrotna