Pomiń nawigację

Zadanie 3

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Szybkość pracy procesora mierzona jest w:

Odpowiedzi

Bitach, bajtach.

kB (kilobajtach), MB (megabajtach).

mHz (milihercach), kHz (kilohercach).

MHz (megahercach), GHz (gigahercach).

Informacja zwrotna