Pomiń nawigację

Zadanie 13

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Aby usunąć w edytorze tekstu znak z prawej strony kursora należy:

Odpowiedzi

Nacisnąć klawisz Backspace.

Nacisnąć klawisz Delete.

Nacisnąć klawisz F4.

Nacisnąć klawisz Ctrl + F4.

Informacja zwrotna