Pomiń nawigację

Zadanie 22

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Aby usunąć zbędną aplikację należy:

Odpowiedzi

Korzystając z programu Eksplorator plików, usnąć folder i wszystkie pliki zbędnego programu.

Usunąć z pulpitu skrót do programu.

Uruchomić edytor rejestru systemu Windows i usunąć wszystkie wpisy zbędnego programu.

Rozwinąć Start, Ustawienia, Aplikacje, Aplikacje i funkcje, odszukać zbędny program i usunąć go.

Informacja zwrotna