Pomiń nawigację

Zadanie 25

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Widoczny fragment programu komputerowego to:

Odpowiedzi

Pasek menu.

Pasek stanu.

Pasek tytułu.

Pasek narzędzi.

Informacja zwrotna