Pomiń nawigację

Zadanie 1

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Angielski skrót ICT oznacza:

Odpowiedzi

Information and communication technologies - Technologie informacyjne i komunikacyjne.

International Campaign for Technologies - Międzynarodowe Konsorcjum Wspierania Technologii.

International Institute for Technologies -Międzynarodowy Instytut Technologiczny.

Institute for Creative Technologies - Instytut Technologii Kreatywnej.

Informacja zwrotna