Pomiń nawigację

Zadanie 19

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Widoczny fragment pulpitu to:

Odpowiedzi

Pasek menu.

Pasek stanu.

Pasek narzędzi.

Pasek zadań.

Informacja zwrotna