Pomiń nawigację

Zadanie 33

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Ze względu na zasięg, sieci komputerowe dzielimy na:

Odpowiedzi

AAN (ang. Academic Area Network), MAN (ang. Metropolitan Area Network), WAN (ang. Wide Area Network).

LAN (ang. Local Area Network), MAN (ang. Metropolitan Area Network), WAN (ang. Wide Area Network).

PAN (ang. Public Area Network), MAN (ang. Metropolitan Area Network), WAN (ang. Wide Area Network).

LAN (ang. Local Area Network), MAN (ang. Metropolitan Area Network), NAN (ang. Nowell Area Network).

Informacja zwrotna