Pomiń nawigację

Zadanie 28

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Widoczny fragment okna programu komputerowego to:

Odpowiedzi

Pasek stanu.

Pasek narzędzi.

Pasek menu.

Pasek widżetów.

Informacja zwrotna