Pomiń nawigację

Zadanie 57

Zadanie 57

Odszukaj w folderze roboczym pliki utworzone lub zmodyfikowane przed dniem 1-go czerwca 2022 r.

Wskazówka: plik odnajdziesz wpisując w polu Wyszukaj datamodyfikacji:<dd.mm.rrrr.