Skip navigation

Zadanie 10

Zadanie 10

Wstaw obraz Ptaki.jpg jeden raz tak, aby pojawił się w prawym górnym rogu na wszystkich slajdach, z wyjątkiem slajdu tytułowego.