Skip navigation

Zadanie 47

Zadanie 47

Na slajdzie nr 5 poniżej strzałki umieść prostokąt koloru żółtego tak, aby jego część znalazła się pod obrazem.