Skip navigation

Zadanie 19

Zadanie 19

Po slajdzie nr 4 wstaw pusty slajd w układzie Tytuł i zawartość.

Wykorzystując dane tabeli slajdu nr 4 utwórz wykres Kolumnowy grupowany.