Skip navigation

Zadanie 38

Zadanie 38

Sprawdź pisownię w całej prezentacji. Usuń napotkane błędy.

W sytuacji gdy program sygalizuje zakończenie sprawdzania bez zauważonych błędów należy zmienić w opcjach programu PowerPoint ustawienie preferencji językowych.