Skip navigation

Zadanie 20

Zadanie 20

Na slajdzie nr 4 zmień szerokość drugiej kolumny tabeli tak, aby tekst mieścił się w jednym wierszu.