Skip navigation

Zadanie 14

Zadanie 14

Na slajdzie nr 3 usuń kształt Kierownik, podwładny Naczelnika komunikacji.