Skip navigation

Zadanie 27

Zadanie 27

Na slajdzie nr 6 usuń efekt animacji wykresu.