Skip navigation

Zadanie 2

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Jaki widok należy wybrać, aby raz umieścić obraz w prezentacji, żeby był widoczny na wszystkich slajdach, z wyjątkiem slajdu tytułowego?

Answers

Widok Sortowanie slajdów.

Widok Wzorzec slajdów.

Widok Wzorzec notatek.

Widok Normalny.

Opinia zwrotna