Skip navigation

Zadanie 3

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Które z poniższych zdań opisuje właściwy sposób tworzenia prezentacji:

Answers

Należy używać dużo różnych rodzajów, wielkości i kolorów czcionek.

Zdania w slajdach powinny być krótkie i zwięzłe.

Należy używać dużo różnych punktorów i list.

Listy wypunktowane i numerowane wyróżnione kolorowym tłem.

Opinia zwrotna