Skip navigation

Zadanie 15

Zadanie 15

Na slajdzie nr 3 poniżej kształtu Naczelnik geodezji dodaj kształt Geodeta.