Skip navigation

Zadanie 40

Zadanie 40

Wydrukuj prezentację Urząd.pptx do pliku Urząd.pdf w układzie 4 slajdy na jednej stronie.

Zapisz plik w folderze Moduł S2.