Skip navigation

Zadanie 24

Zadanie 24

Na slajdzie nr 5 zmień wykres kolumnowy na liniowy.