Skip navigation

Zadanie 25

Zadanie 25

Na slajdzie nr 5 wpisz tytuł slajdu Wykres oraz tytuł wykresu: Liczba mieszkańców.

Wstaw notatkę prezentera o treści: Wykres na podstawie danych ze slajdu nr 4.