Skip navigation

Zadanie 44

Zadanie 44

Na slajdzie nr 2 prezentacji Firma.pptx zmień odstępy przed i po akapicie na 9 pkt.

Lista wypunktowana wyrównana będzie do prawej strony.