Skip navigation

S1 - ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych

Moduł S1 - ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych wymaga od Kandydata zrozumienia koncepcji baz danych oraz pokazania umiejętności ich używania.

Aby zaliczyć ten moduł Kandydat musi posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • Podstawowej teorii baz danych oraz sposobu ich organizacji i używania.
 • Tworzenia prostych baz danych i podglądu ich zawartości.
 • Tworzenia tabel, określania i modyfikowania pól i ich właściwości, wprowadzania i edycji danych.
 • Sortowania i filtrowania tabeli lub formularza, tworzenia, modyfikacji i uruchamiania kwerendy w celu wybierania określonych informacji.
 • Zastosowania formularzy oraz tworzenia formularza w celu wprowadzania, modyfikowania i usuwania rekordów i danych w rekordach.
 • Tworzenia typowych raportów i przygotowywania wydruków gotowych do rozpowszechniania.

  Pytania są zgodne z:

  ECL/ICDL Użytkowanie baz danych

  Moduł S1

  Sylabus, wersja 5.0

  Plik ten dostępny jest na witrynie ECDL lub bez pośrednictwa witryny ECDL.

  Utwórz na Pulpicie folder o nazwie Moduł S1.

  Pobierz spakowany plik Sprzedaż.zip, rozpakuj go w folderze Moduł S1.

  Wszystkie utworzone przez Ciebie pliki zapisuj w tym folderze. Kolejność wykonywanych zadań jest istotna, zatem jeżeli nie będziesz znał(a) odpowiedzi naciśnij przycisk Pokaż.