Skip navigation

Zadanie 39

Zadanie 39

Wykorzystując formularz Klienci zmień w rekordzie nr 2 imię Kristina na Krystyna.

Zamknij formularz, zapisz wprowadzone zmiany.