Skip navigation

Zadanie 38

Zadanie 38

Wykorzystując kreator utwórz formularz kolumnowy pokazujący wszystkie pola tabeli Klienci.

Zmień czcionkę nagłówka formularza na kolor zielony, pogrubioną.

Zmniejsz szerokość pól formularza.

Zmień widok na Widok formularza.