Skip navigation

Zadanie 44

Zadanie 44

Wyeksportuj dane raportu Sprzedający do pliku arkusza kalkulacyjnego.

Zapisz plik arkusza kalkulacyjnego na pulpicie, w folderze Moduł S1.