Skip navigation

Zadanie 8

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

W jakim celu stosuje się indeksowanie danych?

Answers

Aby rekordy były szybciej oraz bardziej efektywnie wyszukiwane i sortowane.

Zmniejszenia rozmiaru pliku bazy danych.

Umożliwienia utworzenie związków (relacji) pomiędzy tabelami w bazie.

Zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem do danych.

Opinia zwrotna