Skip navigation

Zadanie 41

Zadanie 41

Zmień widok podglądu wydruku raportu Artykuły na Widok projektu.

Przesuń pole Data sprzedaży na prawo od pola Cena sprzedaży.