Skip navigation

Zadanie 31

Zadanie 31

Korzystając z kreatora formularzy utwórz formularz kolumnowy, pobierający dane z tabeli Artykuły, zawierający pola:

  • Nazwa artykułu,
  • Data sprzedaży,
  • Cena sprzedaży,
  • Liczba.

Zamknij formularz.