Skip navigation

Zadanie 3

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Zmiana typu danych dla pola typu Data/Godzina na typ Liczba spowoduje:

Answers

Usunięcie danych w tym polu.

Pokaże dane jako liczby rzeczywiste, gdzie część całkowita to prezentacja daty, a część ułamkowa czasu.

Zamiana typu danych w tabeli zawierającej niepuste rekordy jest niemożliwa.

Zmiana typu danych nie będzie miała wpływu na sposób ich prezentacji w tabeli.

Opinia zwrotna