Skip navigation

Zadanie 34

Zadanie 34

Eksportuj dane formularza Artykuły do pliku arkusza kalkulacyjnego Excel.

Zapisz plik arkusza kalkulacyjnego na pulpicie, w folderze Moduł S1.